יום שני, 22 בינואר 2024

פרסומי השבוע2024 – מדריך מיצוי זכויות לתחילת השנה האזרחית

מדריך זה מרכז מספר פעולות שכדאי לבצע בשלושת החודשים הראשונים של כל שנה אזרחית, כדי ליהנות מהטבות, פטורים וזכויות כספיות שונות ינואר, פברואר, מרץ –מס הכנסה – שינויים במערך הניכויים לשנת 2024

עדכונים ושינויים במערך הניכויים ליישום בשנת המס 2024 מעסיקים נכבדים בחוברת זו פורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר .2024 הנתוניםעודכנו בהתאם לסעיף 120בחופשה ללא תשלום

עובד רשאי, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) מבלי שיחסי העבודה יתנתקו משך החופשה ללא תשלום יהיה בהתאם להסכמת הצדדים העובד זכאי לחזור ולעבוד