יום רביעי, 4 בנובמבר 2020

טפסים בביטוח לאומי

 

טופס 100 – פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד; מטרתו לבדוק את הניכויים והחזרת ניכויים עודפים. כל עובד, לצורך תיאום, רשאי לבקש ממעסיקו את הטופס עם פירוט שכר עד 7 שנים אחורה.

טופס 102 – דיווח המעסיק לביטוח לאומי על סך המשכורות, הניכויים וההפרשים שבוצעו עבור העובדים; התשלום והדיווח יבוצעו עד ה-15 לחודש.

טופס 103 – טופס לעובד שכיר המועסק על ידי מספר מעסיקים; ימולא בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס.

טופס 126 – דוח תקופתי על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. הדיווח הוא מקוון ונעשה בשלושה מועדים:

  • עד 18.7 בכל שנה – עבור חודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד 18.1 בכל שנה – עבור חודשים ינואר-דצמבר של השנה הקודמת.
  • עד 30.4 בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה.

טופס 211 – טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מעבודה.

טופס 250 – טופס שימלא מעסיק לדיווח על תאונת עבודה לצורך מתן עזרה רפואית לעובד שכיר.

טופס 501 – טופס לתביעת מעסיק להחזר תגמול מילואים ששולם על ידו לעובד.

טופס 644 – הצהרת עובד למעסיק משני לצורך ביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי המעסיק המשני – עבור עובד שכיר שעובד בשני מקומות עבודה, משלם הפנסיה – עבור מקבל פנסיה שהינו העובד שכיר במקום אחר, או בעבור מקבל פנסיה משני.

טופס 652 – טופס דיווח על מבוטחים המסווגים כשכירים על פי "צו סיווג מעסיקים".

טופס 752 – בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.

טופס 753 – טופס לתיאום דמי ביטוח לשכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שהכנסתם החודשית עולה על ההכנסה המירבית. 

טופס 1503 – שאלון לבדיקת יחסי עובד-מעסיק לצורך בדיקת זכאות לדמי אבטלה או למענק חייל משוחרר (המעביד ממלא את הטופס).

טופס 1514 – אישור מעסיק על תקופת העסקה, השכר וסיבת הפסקת העבודה של התובע לדמי אבטלה.

טופס 5520 – אישור המעסיק על העסקת עובד יומי.

עוד מאמרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה